TILLVERKNING AV Gravstenar i Varberg

Även blomramar och plattor

Beställ direkt från tillverkare av gravsten vilket innebär bättre priser och större möjligheter att påverka genom att tala direkt med oss. Vi kan då på ett enklare vis ta hänsyn till era personliga önskemål.

I vårt stenhuggeri i Varberg tillverkar, renoverar, graverar och förgyller vi gravstenar.
Vi tillverkar även blomramar och plattor som passar gravvårdens utformning.
Våra skickliga gravörer är din garanti för att graveringen utförs på ett korrekt och snyggt sätt.

Varje människa är unik och dess minne är viktigt bevara. Nedan visar vi ett urval av gravvårdar som vi tillverkar.
Välkommen in till vår gedigna utställning för hela sortimentet. 

Carlsteins Stenhuggeri tillverkar och monterar gravstenar av högsta hållbara kvalitet. Detta skickliga hantverk är både traditionsrikt och värdefullt för en värdig sista viloplats för våra älskade.  

Våra kunders önskemål om utformning och vision lägger grunden för vårt arbete.

Allt från traditionella polerade fyrkantiga till råhuggna kanter med naturlig yta.

Välkommen in till oss så tar vi tillsammans fram just den sten ni tänker er. 

Komplettering på befintlig gravsten

Du kan beställa inskription, omförgyllning och ommålning av text på befintlig gravsten.

Vi utför textkomplettering på befintligt gravsten eller ommålning/förgyllning av den befintliga texten. I samband med textkomplettering kan vi även renovera den äldre texten och dekor som finns. Detta är att rekommendera så att minimera skillnaden mellan nytt och gammalt. 

Skötselråd för gravstenar

Allt stenmaterial bör hållas rent och därför tvättas regelbundet. Vi berättar gärna mer om hur man bäst sköter olika typer av ytor som polerade, blästrade, finhuggna, råhuggna eller flammade. Granit kan vara känslig för bl.a. stearin, rost och olja. Hör med oss!

Dekorer & Typsnitt

Vi är mycket driftiga och kreativita med spetskompetens inom den ädla konsten att dekorera gravstenar. Lasergraverade foton på sten finns också som alternativ tack vare vår moderna teknik. Vi har ett stort sortiment i vårt utsällning för inspiration och vägledning. 

Vi är väldigt flexibla vid tillverkning av gravstenar. Det är alltså möjligt att få egen design. Välkommen in till oss med idé som du vill förverkliga. V kan jobba med din idé eller din eventuella skiss och vi tar fram förslag. Att just en personlig design behöver inte göra gravstenen dyrare. Det som bestämmer priset är bl.a. hur pass tidskrävande stenen är att tillverka.

Där finns vissa restriktioner och dessa sätts dels av möjligheterna att tillverka stenen och dels kyrkogårdsstyrelsens godkännande innan uppsättning. Regler och begränsningar i tillåtna storlekar samt krav på att vara förenlig med god gravsed och texter och symboler som passar helheten.

Galleri:

Liggande häll i Hallandsgnejs, flammad ovansida och kanter. 50cm * 60cm* 12cm